Creative Activities

Những hoạt động theo phương pháp S.T.E.A.M giúp các bé phát triển não bộ một các toàn diện. Kích thích sự tự tin và tìm tòi của các bé là điều quan trọng nhất. My Kinder sẽ giúp phụ huynh rèn luyện điều này cho các bé nhất là trong độ tuổi từ 3 đến 8 tuổi là thời điểm sự sáng tạo và suy nghĩ của các bé cần được phát triển một cách toàn diện nhất.

 

to top button