Outdoor Activities

Ngoài những hoạt động vui chơi và học tập trong nhà ra, các bé còn được sinh hoạt với sự hướng dẫn của giáo viên ở ngoài trời. Không gian mở sẽ kích thích khả năng vận động và nâng cao sức khỏe cho các bé. Bên cạnh đó là những bài học bổ ích về thiên nhiên và thế giới bên ngoài, ứng dụng bổ ích vào cuộc sống của chính các bé.

 

to top button