Toddler Care

Chương trình giáo dục Jello tại My Kinder được xây dựng và phát triển theo phương pháp S.T.E.A.M – định hướng giáo dục hiện nay tại Mỹ. Chương trình Jello sẽ tập trung xây dựng kỹ năng toàn diện cho trẻ. Bao gồm: Giáo dục thể chất, Giao tiếp, Quan hệ xã hội, Trải nghiệm nghệ thuật và Khám phá tự nhiên.

 

to top button